Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslår å øke den statlige andelen av kostnadene ved såkalt innsatsstyrt finansiering fra 50 til 55 prosent.

— Det vet vi Fremskrittspartiet er opptatt av, og fra vår side er dette nok et skritt for å komme partiet i møte, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner til NTB.

Frps Siv Jensen er ikke akkurat overveldet og viser til at Fremskrittspartiet vil gå atskillig lenger for å stimulere til økt pasientbehandling.

— Vi vil at både private og offentlige sykehus skal inkluderes i denne ordningen. Slik er det ikke i dag. Vi registrerer at samarbeidspartiene får gjort nok en justering i budsjettet, men det er fortsatt betydelige svakheter i helsevesenet, sier Jensen.

Finanskomiteen regnet med å sitte til langt på kveld søndag med den siste, fulle gjennomgangen av budsjettet. Med visse forbehold bekrefter finanspolitikere fra flere partier at det går mot avgivelse av en mindretallsinnstilling, der regjeringens budsjettet foreløpig bare er sikret de tre samarbeidspartienes støtte.