Som det eneste partiet på Stortinget vil SV stramme kraftig inn på dagens ordninger for de folkevalgte. Mens flertallet vil at den nye pensjonsordningen for representantene skal gjelde fra neste år, mener SV at den bør gjelde fra høsten 2009, altså da dagens Storting ble valgt.

Flertallet vil at bare de nyvalgte skal rammes fra den datoen, mens eldre representanter skal kunne nyte godt av den skandaleombruste ordningen i de to årene som er gått. Økonomisk kan det bety mye for den enkelte representant.

Forskjell på folkevalgte

På torsdag skal Stortinget vedta en omfattende reform av sine egne regler for pensjon, lønn og andre godtgjørelser. I store trekk blir det en innstramming av de gunstige reglene som har eksistert i snart 60 år.

Særlig den omstridte pensjonsordningen, som de senere år har utløst flere rettssaker, blant annet mot Magnus Stangeland (Sp) og Anders Talleraas (H) (Se lenkene til venstre).

Det er bred enighet om at Stortinget skal ha en pensjonsordning som folk flest, administrert gjennom Statens pensjonskasse, med langt dårligere vilkår enn den gullkantete ordningen de har hatt siden tidlig på 1950-tallet.

Problemet er tidspunktet for når den nye og dårligere ordningen skal tre i kraft. Ap pluss alle de borgerlige partiene vil vente til kommende årsskifte, altså 1. januar 2012. Men for nyvalgte representanter skal den gjelde fra siste valg, altså 2009.

SV synes dette er urettferdig. De mener at alle stortingsrepresentantene skal stilles likt, at alle skal få pensjon beregnet fra da dette Stortinget kom sammen for to år siden.

Ta og gi diett

Siden 1954 har Stortinget hatt en egen diettording, også kalt dagpenger, som en ulempe ved å bo langt hjemmefra. I tillegg kan representantene kreve diett når de er på reise. Denne doble dietten vil Stortinget nå fjerne, men ikke helt. Laveste sats, som er 26.730 kroner skal bakes inn i den vanlige lønnen, slik at tapet ikke skal bli så følbart for den enkelte representant.

Også dette prinsippet vil SV stemme mot.

— En slik kompensasjon for bortfall av diettpenger vil bli en reell lønnsøkning for stortingsrepresentantene, og det er jeg imot, sier SVs mann i Stortingets presidentskap Akthar Chaudhry til bt.no

Men flertallet vil torsdag stemme for at diettenpengene beholdes, men som en del av fast lønn.