— Det er et flertall som vil bevare en åpen og inkluderende folkekirke og tilsette homofilt samboende i vigslede stillinger. Men flertallet er blitt mer skjørt, sier Oddrun Remvik, tidligere nestleder i Kirkelig fellesråd i Oslo til NTB. Hun har vært med og ført «valgkamp» for de liberale kandidatene.

Biskop Ole Christian Kvarme møter fast i bispedømmerådet. Det forrige rådet overprøvde ham og ansatte homofile prester i strid med hans innstilling, og det samme kan komme til å skje nå. Det er flertallet i bispedømmerådet som ansetter prester.