Den snart seksti år gamle barneklinikken er i elendig forfatning. Bygningsmassen forfell, kapasiteten er sprengt. Landets eldste barnesjukehus er kort sagt ueigna til moderne sjukehusdrift og forsking.

— Dagens bygg er frå steinalderen. Det burde vere eit folkekrav at barn og unge får eit betre tilbod, seier overlege og professor Gottfrid Greve.

Sidan nittitalet har det eksistert planar for eit splitter nytt barnesjukehus i Bergen; ein klinikk for alle pasientar under atten år, uavhengig av diagnose.

BT skreiv første gong om prosjektet i 2002. Då skulle det nye barnesjukehuset for Vestlandet stå ferdig i 2007. Men første spadetak er enno ikkje tatt, og opninga blir stadig utsett. Til 2010, 2018 og no 2020. Tidlegast.

— Vi er urolege. At det kan gå bortimot 25 år før barnesenteretet står klart, er frustrerande, seier overlege Hallvard Reigstad.

Les også:

Først økonomisk balanse, så barnesjukehus

Vil heim fort

Dei lysegule veggene inne hos William (3) er flekkete av murpuss. Dei første nettene måtte mamma sove på madrass på golvet, men no har ho fått flatseng og opprykk i høgda på fleire centimeter.

Rommet er spartansk innreidd og utan bad, så mamma må dusje for open dør på fellestoalettet over gangen. Slik har mor og son budd sidan William vart innlagt i all hast for to veker sidan.

Diagnose: Diabetes.

— Heldigvis slepp vi å dele rommet med fleire familiar. Men helst vil vi heim igjen så fort som mogleg, seier mamma Nina Fossmark.

Barneklinikken vart bygd i ei tid då det ikkje var vanleg at foreldra skulle vere saman med ungane sine på sjukehus. Dei «leverte» barnet i resepsjonen, og kom tilbake for å hente, når ungen var frisk.

Barnemedisinsk og forskingsfagleg er det lysår mellom 1950 og 2008. Bygget er heller ikkje teikna for at små pasientar skal kunne leike, trene, gå på skule her – i det heile tatt ha eit så «normalt» liv som mogleg medan dei er sjukehuspasientar. Alvorleg sjuke barn treng eit totaltilbod, seier Reigstad.

— Vi har eit genuint ønskje om å gje dei eit tilbod vi kan vere bekjente av.

SPARTANSK: Et rom på barnepsykiatrisk avdeling. Sheriff eller cowboy

Medan Barneklinikken har venta og venta på startsignal for første byggjetrinn, har fleire andre sjukehus i mellomtida fått nye barneavdelingar:

  • Rikshospitalet
  • St. Olavs Hospital
  • Ullevål universitetssykehus
  • Stavanger Universitetssjukehus
  • Akershus Universitetssykehus
  • Universitetssykehuset Nord-Norge

At Bergen framleis står på vent, har skrudd opp frustrasjonsnivået vestpå.

— Barneklinikken i Bergen er eldre enn alle desse avdelingane til saman, seier Reigstad, som trur forklaringa ligg hos det regionale helseføretaket.

— Helse Vest er så skikkeleg. Dei andre er cowboyar, som klarar å kome seg fram i køen. Anten må vi ha ein god sheriff og eit demokrati som gjeld for alle, elles må vi tillate at dei opptrer som cowboyar.

Tor Visnes, klinikksjef ved Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen, supplerer:

— Vi føler at vi hamnar bakerst i køen, fordi vi følgjer spelereglane.

Trong start

Utslagsvask ved døra. Flassande måling, fire forskjellige stolar. På eit shabby stellerommet må foreldre og legar ta dei store samtalane om liv og død på nyfødtavdelinga i Bergen.

På posten tvers over gangen i «nybygget» frå 1980 har Karoline Hovstad og mamma tilbrakt dei første tolv vekene etter fødselen. Dei har delt fjorten kvadratmeter med fem andre alvorleg sjuke nyfødde, samt senger, stolar, medisinsk utstyr og dataskjermar.

— Eg er så sliten. Det pip i alarmar og apparat heile dagen. Det er ikkje mogleg å få ro og fred, seier Laila Hovstad.

Karoline kom til verda med ganespalte. Ramlar tunga bak i munnen, kan ho bli kvelt. Derfor må ho bli på sjukehuset til ho er flink nok til å puste og ete sjølv.

— Legane og pleiarane er fantastiske, men eg gler meg heilt utruleg til å reise herifrå, seier mor.

Etterlyser entusiasmen

Kalkylane er klare, arkitektkonkurransen avslutta og teikningane ferdige, men barnesjukehuset er framleis i det blå.

— Det verkar ikkje som om Helse Vest klarar å signalisere tydeleg kva vi treng her vest, seier overlege Gottfrid Greve.

Lys i tunnelen er det likevel. Måndag gjekk reguleringsplanen for området Haukeland nord gjennom i bystyret.

— Ein milepæl for utbygginga av barnesjukehuset, seier Egil Haugland, prosjektleiar for barnesjukehuset.

Barnesjukehuset er det største investeringsprosjektet på Haukeland sidan Sentralblokka stod ferdig i 1983. Men Haugland etterlyser stå på-vilje.

— Helse Vest manglar entusiasme, og det hemmar prosjektet. For korleis kan det ha seg at andre regionar har fått ytterlegare investeringar til sine ambisiøse prosjekt, når Helse Vest ikkje får fram si største og viktigaste sak?

Diskutér saka her.

Larsen, Bjørn Erik
Bjørn Erik Larsen