Norske militære myndigheter har, etter det Aftenposten får bekreftet, fått klare signaler om at NATOs øverstkommanderende vil be om at Norge sender spesialstyrker til Sør-Afghanistan. Dette vil skje bare få uker etter at regjeringen Stoltenberg sa nei til den første forespørselen om dette fra NATO.

– Enhver militær som kommer med uttalelser om dette temaet, vil få store oppslag. Vi tar det med ro. Vi er i dialog med NATO om dette spørsmålet hele tiden og vurderer det fortløpende, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Ingen automatikk

Støre sier at det ikke er noen automatikk i at Norge skal bidra selv om det kommer en forespørsel. Han vil blant annet se hva andre land bidrar med.

– Hadde andre land deltatt like mye som oss i forhold til folketallet, hadde det ikke vært noe problem, sier han.

Støre legger også vekt på at det er viktig med en debatt om hva man skal bruke det militære nærværet til. Statssekretær Espen Barth-Eide i Forsvarsdepartementet hevder signalene fra NATO ikke er nye.

– Det er ikke noe nytt i dette, fordi NATO har ønsket ytterligere styrker fra mange land, inkludert Norge. Og det er heller ikke noe nytt fra vår side i den forstand at vi jo nettopp har besluttet å videreføre det store engasjementet vi har og komme tilbake til eventuelle ytterligere bidrag, sa Barth-Eide til NRK lørdag morgen.

Neste møte

Alt når forsvarssjefene i NATO-landene møtes 15. og 16. november, blir problemet med å skaffe nok soldater til Afghanistan tema. Uken etter samler NATO-landene seg til sitt årlige møte for å gå igjennom om de styrkene medlemslandene har meldt inn til alle NATOs operasjoner, er tilpasset de behov som foreligger, den såkalte styrkegenereringskonferansen.

– Dersom det kommer en ny henvendelse til Norge om å stille med flere styrker i Afghanistan, kommer den på styrkegenereringskonferansen 21. til 23. november, sier en NATO-kilde til Aftenposten.

I tillegg til den generelle oppfordringen om å stille styrker, vil Norge også bli bedt direkte om å stille spesialstyrker. Årsaken er at de norske spesialstyrkene er spesielt øvet for vinteroperasjoner, og de har utstyr og trening til å kunne ta godt vare på seg selv, sier kilden til Aftenposten.

– Vanskelig

For NATO er situasjonen i Afghanistan meget vanskelig. Det vil ødelegge alliansens troverdighet om Taliban-geriljaen påfører verdens sterkeste og mest moderne militære allianse et nederlag.

28. og 29. november samles NATO-landenes stats— og regjeringssjefer til toppmøte i Riga. Afghanistan blir det store temaet. Uten en løsning på styrkebehovet vil møtet demonstrere hvor splittet allianse er. Derfor er det ventet at den nye runden om ytterligere norske og andre bidrag til Afghanistan er avsluttet før dette møtet.