Mattilsynet skal nå ta kjemiske og bakteriologiske analyser for å finne årsaken til den unormale vannkvaliteten.

– Det er hele tiden en løpende oppfølging og kontroll av slakteriets egen kontroll, sier regiondirektør i Mattilsynet i Møre og Romsdal/Trøndelag, Bjørn Røthe Knudsen til VG Nett.

Slakteriet på Steinkjer er et av landets største griseslakterier. Alt slakt fra i går og i dag blir nå holdt tilbake. Slaktet er inntil videre plassert i et kjølerom.