I Sogn og Fjordane er ikke livet særlig lettere for allergikere: Der er det kraftig spredning av bjørkepollen, ifølge Norges Astma— og Allergiforbund.

Sesongen for bjørkepollen pleier vanligvis å vare i rundt tre uker, men for mange stopper ikke plagene da. Videre i sesongen kommer gresspollen, fra juni og helt til august.

Ekstremt kraftig spredning vil si at hver kubikkmeter luft inneholder over tusen pollenkorn. Slik er det i hele Sør-Norge for øyeblikket. Bare i Nordland, Troms og Finmark er luften tilnærmet fri for uhumskhetene.

Sjekk oppdatert pollenvarsling på www.pollenvarslingen.no.

Pollenplage: Allergikere er utsatt for tiden - særlig i Sør-Norge.