De fleste barna som ble smittet er nå på bedringens vei, men to treårige jenter er fortsatt innlagt ved Ullevål universitetssykehus i Oslo.

10 av de 14 syke barna utviklet hemolytisk— uremisk syndrom (HUS). Ett av barna døde av sykdommen.

Ifølge seksjonsoverlege Thore Henrichsen er det for tidlig å si om alle barna som har fått HUS vil bli helt friske. Først om én eller to måneder vet legene om nyrene fungerer slik de skal, skriver Aftenposten.

To av barna har fått alvorlig nyresvikt.

– Barn som har hatt alvorlig nyresvikt trenger livslang oppfølging for å sjekke at nyrene fungerer. Noen få prosent må få transplantert en nyre. Men de aller fleste vil kunne leve normale liv, sier overlege Anna Bjerre ved Rikshospitalet.

Ifølge Bjerre kan det ta flere år før man er helt sikre på om nyresvikten får varige følger. Om lag 10 prosent utvikler nyresvikt etter hvert.

Etter produktansvarsloven vil Gilde kunne holdes økonomisk ansvarlig dersom det kan dokumenteres at det er deres pølser som har gjort barna syke.

– Barn under 16 år som blir 100 prosent medisinsk invalide får rundt 2,5 millioner kroner. Beløpet blir prosentvis redusert i forhold til skadene, advokat Edmund Asbøll.