Resultatene av undersøkelsen ved Hafstad videregående skole i nynorskkommunen Førde har sjokkert lærerne.

– Mange elever vraker nynorskformer til fordel for bokmålsord, sier lektor Svein M. Sirnes til Aftenposten.

Eleveen ble konfrontert med 50 tradisjonelle nynorskord og bokmålsvarianten. Deretter skulle elevene velge hvilken form de fant mest naturlig å bruke.

Blant ordparene var «vasskoppane/vannkoppane», «forseinking/forsinkelse», «miskunnsame/barmhjertige», og «tryggleikskontroll/sikkerhetskontroll».

I snitt ble bokmålsvarianten foretrukket i 57 prosent av tilfellene, mens nynorskordene ble valgt i 39 prosent.

Bokmålsvariantene er ord som også brukes av forfattere og skribenter som skriver på nynorsk, men det er ord som faktisk ikke står i nynorskordboka.

– Spørsmålet er derfor om nynorsken skal være ren og i tråd med Ivar Aasens idealer, eller om den skal være en fellesnevner for dialektene og ta opp nyordene. Jeg mener at nynorsken trenger en grundig modernisering, slik at den blir i tråd med det som oppfattes som naturlig, sier Sirnes.