Undersøkelsen av leseferdighetene for elever i 3. klasse i grunnskolen ble gjennomført sist vår, etter mønster av tilsvarende undersøkelser i 1994, 1997 og i fjor. Den viser at andelen elever som er svært dårlige til å lese har økt.

Forskerne ser også at elever i bokmålsklasser scorer gjennomsnittlig høyere i leseferdighet enn elever i nynorskklasser, skriver Aftenposten.

Samme konklusjon ble trukket i undersøkelsen fra 1997.

Rapporten er utarbeidet av Liv Engen, Ragnar Gees Solheim og Finn Egil Tønnessen ved Senter for leseforskning ved Høgskolen i Stavanger. De har selv ingen god forklaring på hvorfor bokmålselever er flinkere til å lese enn nynorskelever, men de antyder et par muligheter: Kanskje får elevene problemer med nynorsk i skolen dersom de bor i miljøer med bokmål som talespråk? Eller får de mindre trening i å lese fordi nynorskelevene har færre bøker og skolehefter til disposisjon enn bokmålselevene?

Professor Torleiv Høien, som er direktør for Stiftelsen Dysleksiforskning, peker på at prøvene som ble brukt i undersøkelsen, kun er laget for å finne dem som har særlig svake leseferdigheter — ikke for å måle gjennomsnittsverdier.

Hans konklusjon blir derfor at undersøkelsen ikke kan brukes til å si noe om forskjellen i leseferdighet mellom bokmålselever og nynorskelever.

(NTB)