Nå slår både foreldre og netteksperter alarm om tjenesten som Vigrid tilbyr på sine nettsider. De krever en mer kritisk holdning fra skolene til innhold på nettet, skriver VG.

Vigrid-leder Tore W. Tvedt innrømmer at han bruker store ressurser på å nå fram til ungdom.

– Å hjelpe barn og ungdom med skoleoppgaver er noe av det triveligste jeg gjør. Om de er 10, 12 eller 32 år gamle spiller ingen rolle. Samtlige får svar, sier Tvedt, som ikke legger skjul på at leksehjelptjenesten har bidratt til at skoleelever har blitt med i Vigrid.

– Ja, det har vi flere eksempler på. Svarene de fikk på sine spørsmål, medvirket til at de så seg selv som vigrider, sier han.

– Dette er helt forferdelig. Vigrid skal ikke drive med leksehjelp av noen art, uten at jeg vet om vi har noen mulighet til å hindre dette, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).