ARNE COLLIANDERarne.colliander@bergens-tidende.no

Normalt har det amerikanskproduserte rakettsystemet Hellfire en rekkevidde på seks til åtte kilometer. I dårlig vær reduseres slagkraften betydelig. Militære kilder Bergens Tidende har vært i kontakt med, karakteriserer våpnene som «nesten ubrukelige» under dårlige værforhold.

Sentral plass Kystartilleriet er for tiden under omstruktering. De stasjonære fortene er foreslått nedlagt. I stedet skal det satses på et mer mobilt kystartilleri der Hellfire-systemet har en sentral plass. Dette våpenet kan lett tas om bord i Kystartilleriets stridsbåter, og settes i land i skjærgården.

Hvis forsvarssjef Sigurd Frisvolds innstilling i Forsvarsstudien 2000 blir tatt til følge, skal Sjøforsvarets MTB-er tas ut av drift. Da blir Hellfire-systemet et svært viktig element i skjærgårdsforsvaret, selv om det ikke fungerer særlig bra under dårlige værforhold.

Millioninvestering Kystartilleriets investering skal ha kostet flere millioner kroner. Det er planlagt innkjøpt 36 systemer, og ni lette missilbatterier. Fem av dem skal plasseres i Sør-Norge og fire i Nord-Norge. Opplæringen foregår ved Bolærne fort ved Tønsberg og Trondenes fort ved Harstad.

Kan legge ut røyk Når tåke og tett snødrev slår ut våpenet, kan en eventuell fiende, som kommer kystveien, oppnå det samme ved å legge ut et røykteppe.

– Alt dette visste vi om da vi kjøpte Hellfire-systemet, sier fungerende kystartilleriinspektør, kommandørkaptein Ronny Iversen.

– Likevel kjøpte dere disse våpnene?

– Ja. De har en rekke gode egenskaper. Våpnene er laserstyrte, og treffsikkerheten er usedvanlig god.

– Men bare i klarvær?

– Det er overdrevet at våpnene ikke virker i det hele tatt i tåke, snøvær eller tett regndrev. Men det stemmer at rekkevidden blir redusert. Slik må det nødvendigvis bli med optisk og visuelt baserte våpen, sier Iversen.

Stor presisjon Under optimale forhold kan laserstrålen rettes mot bro eller maskinrom på et fiendtlig fartøy. Stridshodet på missilet kan derfor styres til å detoneres akkurat der man ønsker. Men altså bare i godvær.

Den fungerende kystartilleriinspektøren avviser at det var en tabbe å kjøpe inn våpen med slike bruksbegrensninger.

– Våpenet har fungert nøyaktig som forventet. Resultat av testskytingene har vært veldig gode.

– I pent vær¿?

– Ja.

– Men er ikke Hellfire-systemet en viktig del av invasjonsforsvaret vårt?

– Egentlig ikke, men jeg ser at den foreslåtte omleggingen av kystforsvaret kan gi missilsystemet en viktigere rolle enn før, sier Ronny Iversen.

«Ingen invasjonsfare» Han synes likevel det blir feil å legge vekt på våpenets betydning i et invasjonsforsvar.

– I Forsvarsstudien revurderer forsvarssjefen hele det internasjonale trusselbildet og synet på betydningen av et invasjonsforsvar, sier kommandørkapteinen.

Men altså; hvis det først kommer et fiendtlig angrep, bør det helst skje i godvær¿

fakta/nytt Sjøforsvar * Sjøforsvaret er under omstrukturering.* 800 stillinger skal bort.* MTB-ene foreslås tatt ut av tjeneste.* Ubåtvåpenet blir «barbert». * Seks kystfort, deriblant Herdla og Korsnes, foreslås lagt ned.* Kystartilleriet skal bestå av mobile enheter, Stridsbåt 90, som alle er uten fast monterte våpen.