-Ved ruteendringen vil mange av avgangene få endret avgangstid. Vi har opplevd før at folk har mistet toget sitt på grunn av dette, og oppfordrer alle som skal reise med tog om å sjekke de nye rutene, sier konserndirektør Kari Lorentz-Larssen i en pressemelding.

De nye rutene er tilgjengelige på NSBs internettsider, og nye rutehefter er lagt ut på stasjonene.

NSB kuttet tidligere i høst ned antall avganger som en følge av mangel på personell. Særlig har togselskapet hatt problemer med å rekruttere lokførere.NTB