Når NSB i 2012 tar i bruk sin nye arbeidshest «Flirt», finnes det bare fem stasjoner på Østlandet hvor toget kommer helt inntil perrongen.

Også Vosse— og Bergensbanen kan bli berørt. Spesielt vurderes nå følgende stasjoner/ stoppesteder:

 • Vierne
 • Ljosanbotn
 • Eggjareid
 • Volli
 • Skiple
 • Øyflaten
 • Urdland
 • Gjerdåker
 • Jørnevik
 • Seimsgrend
 • Takvam
 • Blomheller
 • Dalsbotn
 • Hallingskeid
 • Upsete
 • Kløve
 • Flå
 • Ygre

I dag er bare to av landets 368 togstasjoner tilpasset den nye EU-standarden med en høyde fra sporet til perrongen på 76 cm.

Det er Lysaker og Drammen stasjoner.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa har nå pålagt Jernbaneverket å lage en knallhard prioriteringsplan for hvilke stasjoner som må tas først:

— Neste år planlegger Jernbaneverket å gjøre fire stasjoner tilgjengelige, og tre stasjoner universelt utformet, sa samferdselsministeren i Stortingets spørretime sist onsdag.

— Ikke fornøyd

Det var Østfold Høyres Tage Pettersen som tok opp spørsmålet:

— Jeg synes det er bekymringsfullt at ikke Jernbaneverket får mer penger for å ruste opp stasjonene. Her kjøper vi tog for fire milliarder kroner, men følger ikke opp intensjonene i Nasjonal transportplan (NTP) om at stasjonene skal være tilpasset rullestolbrukere, sier Pettersen til Aftenposten.no.

- En skuffelse

Heller ikke Norges Handikapforbund er fornøyd:

— NSB har tatt oss med i planleggingen fra første stund, og vi er kjempefornøyd med utformingen av de nye «Flirt»-togene. Men milliardinvesteringene ser mislykkede ut når Jernbaneverket ikke følger opp og sørger for en oppgradering av perrongene slik at rullestoler kan kjøre rett inn på togene, sier seniorrådgiver Tore Amblie Bjørback i NHF til Aftenposten.no.

- Varierende høyder

På de 39 andre stasjonene som «Flirt» skal trafikkere vil det være et gap på seks eller 19 cm fra perrongen og opp til gulvet.

Uansett vil totalregningen for å heve alle plattformene komme opp i flere milliarder kroner, samtidig som at Statens jernbanetilsyn har pålagt Jernbaneverket å forlenge alle perronger slik at de minst er like lange som togene som går på strekningen.

— I den forbindelse vil vi se på samtlige stoppesteder. 40 av 358 stasjoner står for 70 prosent av trafikken, og om det vil koste 50 millioner kroner å oppgradere en perrong hvor det nesten ikke er avstigninger må vi se på kost/ nytte, sier informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket.

- Ingen «dødsliste»

Internt i Jernbaneverket har dette arbeidet kommet et stykke, men de benekter at det alt nå finnes en «dødsliste».

Uansett skjer utredningene i tett kontakt med fylkeskommunene.

— Vi har fem år på oss for å forlenge perrongene slik at hele toget kommer innenfor. Dette har med sikkerhet å gjøre. Når det gjelder stoppesteder har befolkningsgrunnlaget endret seg, men ingen avgjørelser vil bli tatt før tidligst neste år. Selv om de har liten trafikk, kan det likevel være grunner for å opprettholde dem om det ikke er mulig med alternative tilbud, sier Bakken.

- Men foreløpig «rødliste»

På Sørlandsbanen står stasjonene Darbu, Nodeland, Skollenborg, Gyland i Flekkefjord, Breland i Marnardal, Audnedal, Vegårshei og Gjerstad på Jernbaneverkets interne «rødliste», noe som har skapt bølger lokalt.

— At de vurderes i forbindelse med stasjonsstrukturanalysen, betyr ikke at de blir nedlagt. Totalt er det pålegg om plattformtiltak på 107 stasjoner kostnadsberegnet til ca. 1 milliard kr. Nedlegging av stoppesteder med svært liten trafikk, kan frigjøre 400 millioner kroner til andre stasjonstiltak som for eksempel universell utforming, sier Bakken.

- Kjempeutfordring

Alle nye perronger bygges nå etter den nye EU-standarden på 76 cm, noe som gjelder Lysaker stasjon og noen av sporene i Drammen.

Oslo S, Nationaltheatret, Oslo Lufthavn Gardermoen og Sandvika stasjoner har alle 70 cm, mens de sporene på Oslo S som brukes av lokaltogene har en plattformhøyde på 57 cm.

Ellers finnes det også mange stasjoner som fortsatt er i bruk med en plattformhøyde på bare 35 cm.

- Har heis

Selv om Jernbaneverket ikke vil klare å ha perrongene på stell før kunde-«Flirt»en starter, gleder NSB seg:

— «Flirt» er jo den første togtypen NSB tar i bruk som er tilpasset den nye EU-standarden. Togene har HC-heis og bevegelige trinn for å tette gapet inn til plattformen, så selv om ikke alle perronger passer togene fra dag én, vil dette totalt sett bli et mye bedre tilbud for alle reisende, sier konserndirektør for persontog i NSB, Tom Ingulstad, til Aftenposten.no.

Si din mening i kommentarfeltet under!