Mellom Eidsvoll og Drammen vil det kunne gå et tog hvert tyvende minutt, og fra Lillestrøm og vestover et tog helt ned i hvert syvende minutt i de tidene det er mest trafikk, opplyste lederen i NSB persontog, direktør Stein Nilsen, da NSB tirsdag kunngjorde at de vil kjøpe 50 nye togsett fra Stadler til en pris av 4 milliarder kroner.

Togene skal leveres om fire år. Da skal den planlagte dobbeltsporutbyggingen fra Oslo og vestover være ferdig.

På Østlandet

NSBs styre har også vedtatt å sikre seg en mulighet for kjøp av ytterligere 100 tog. Dessuten skal NSB oppgradere gamle togsett for 2 milliarder kroner slik at investeringen, medregnet de 50 nye togene, blir på 6 milliarder kroner. Oppgraderingsarbeidene på de gamle togene skal konkurranseutsettes i tida framover, opplyser Nilsen til NTB.

De 50 nye togene har en toppfart på 200 kilometer i timen og skal hovedsakelig settes inn i trafikk i østlandsområdet.

— Dette er den største enkeltinvesteringen i NSBs historie, sier styreleder Ingeborg Moen Borgerud.

Lån og tilskudd

Til NTB sier konsernsjef Einar Enger at NSB vil ta opp lån i samband med investeringen. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) sier at investeringen vil kreve større tilskudd fra staten til NSB, men størrelsen på tilskuddene vil være avhengig av hvor store inntekter NSB genererer i tida fremover. Noe nærmere bestemt om hvor mye tilskuddene må økes med, vil hun derfor ikke si noe mer om.

Samferdselsdepartementet har vurdert de samfunnsøkonomiske sidene ved NSBs toginvesteringer og er kommet frem til at de gir en samfunnsøkonomisk gevinst. Finansminister Kristin Halvorsen (SV) understreker at transportsektoren er ett av områdene der utslipper av klimagasser øker, og blant annet derfor er NSB-investeringene viktige.

Fem anbud

Fem togprodusenter har lagt inn anbud på å levere tog til NSB. Anbudene kom inne i februar, og Stein Nilsen sier det har vært en lang og omstendelig prosess før man valgte den sveitsiske produsenten Stadler.

Det er laget 400 av disse togsettene. Over 200 av dem er i drift i dag slik at man har driftserfaring med togene, opplyser Nilsen og prosjektleder Emil Eike. De mener at dette er et robust tog som kan holde tidstabellene selv med redusert maskinkraft.

— Sveitserne har erfaring med tog og vinterdrift, og toget er godt tilpasset det kjøremønsteret vi ønsker, sier konsernsjef Enger.

Sammen med Jernbaneverkets utbedring av signalsystemer og skinneganger vil de nye togene føre til færre forsinkelser og innstilte tog, noe det er for mye av i dag, mener konsernsjefen.

På de nye togene vil ikke passasjerene møte noen trapper. Det vil si at gulvet i toget vil være i plan med togplattformene, noe som vil lette om bord- og avstigning på togene til NSB.

Hva mener du om togsituasjonen? Skriv et innlegg her.

NSB skal kjøpe 50 nye togsett fra sveitsiske Stadler.Kontraktenhar en verdi på 4 milliarder kroner. Dette er hvordan man tenker seg at togene skal se ut.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete og finansminister Kristin Halvorsen ankommer NSBs presentasjon av leverandør av nye tog til NSB, i Oslo tirsdag morgen. Bak styreleder Ingeborg Moen Borgerud (skjult) og konsernsjef Einar Enger.
Falch, Knut