Det er i løpet av juli og august påvist pærebrann både i Austevoll, Fjell, Sund og i Bergen.

Bier er en vesentlig smittekilde for sykdommen, og den nye forskriften innebærer blant annet at det ikke er lov å flytte bikuber i de 25 kommunene der pærebrann er påvist.

Forbudet mot flytting av bikuber er også innført i Fusa, Os og Kvinnherad for å forhindre at syk-dommen sprer seg til viktige fruktdistrikter der.