Et nytt regelverk som nå er sendt ut på høring, innebærer blant annet hyppigere og grundige kontroller av alle innretninger som kan spre legionellabakterien. Kravet om meldeplikt for slike anlegg blir innskjerpet, og det innføres strengere bestemmelser både for inspeksjon og for prøvetaking ved utbrudd.

Dobbeltsjekk

I dag er det kommunale myndigheter som har ansvaret for tilsyn med kjøletårn, boblebad og andre mulige legionellakilder. Det foreslås nå at tilsynet blir dobbeltsikret ved at det opprettes et eget, utenforstående inspeksjonsorgan. Eieren av det aktuelle anlegget skal dekke kostnadene med ekstrasjekken.

— Vil styrke kontrollen

— Vi ønsker å styrke kontrollen med de innretningene som har størst risiko for å spre legionella, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

De nye tiltakene har utgangspunkt i det store utbruddet av legionærsyken i Østfold i 2005, da 88 personer ble smittet. Helse- og omsorgsdepartementet satte etter utbruddet ned en prosjektgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til bedre kontrollrutiner for potensielle legionellakilder. Det er disse forslagene som nå er ute på høring. Høringsfrist er 11. mai.

Smittekilden ikke funnet

Det er ennå ikke fastslått hvordan den 60 år gamle kvinnen som nå ligger på Haukeland sykehus med legionella, ble smittet.

Det er tatt prøver fra hjemmemiljøet hennes og fra arbeidsplassen på Psykiatrisk klinikk ved Haukeland. Prøvene er sendt til sykehuslaboratoriet ved Stavanger Universitetssykehus for analyse. Man regner ikke med at svaret vil foreligge før tidligst om et par-tre dager, får BT opplyst ved Helsevernetaten i Bergen kommune.