Ifølge egne beregninger har norske sykehus behov for å investere mellom 35 og 40 milliarder kroner i den neste femårsperioden. Dette tilsvarer et årlig driftsbudsjett for forsvaret og er tre ganger mer enn et årsbudsjett for Bergen kommune, viser en beregning Bergens Tidende har gjort.

Blir alle utbyggingsplanene vedtatt, betyr det at de samlete gjennomsnittlige investeringene per år blir ca. seks milliarder kroner.

Sluker penger

Inkludert i disse planene er to store sykehusbygg, St. Olav Hospital og Akershus Universitetssykehus. Disse er kostnadsberegnet til ca. 20 milliarder kroner. Klarsignal for bygging ble gitt før staten overtok eierskapet av sykehusene. St. Olav Hospital er det mest kostnadskrevende. Det nye storsykehuset i Trondheim er beregnet å koste 12 milliarder kroner når det står det står helt ferdig i 2014. Det nye sykehuset i Akershus er kostnadsberegnet til 7,8 milliarder kroner.

Trekkes disse to storprosjektene ut av overslaget, vil investeringsbehovet være ca. 20 milliarder kroner i femårsperioden, eller ca. fire milliarder per år.

Ønsker seg Bergenspakke

Styrelederen i Helse Bergen, Finn Strand, ønsker seg en egen Bergenspakke fra Stortinget for å få realisert det han mener er nødvendige investeringer for Haukeland Universitetssykehus.

Både styret og ledelsen i Helse Bergen mener at bergenssykehuset er altfor dårlig rustet til å møte eldrebølgen som setter inn etter 2010.

Men oversiktene BT har hentet inn, viser at Helse Bergen ikke er alene om å ha store byggeplaner.

Flere helseforetak har ambisiøse utbyggingsplaner. Blant annet er det vedtatt at Ullevål Universitetssykehus skal bygge nytt kreftsenter, kostnadsberegnet til en milliard kroner.

Det er Helse Vest som eier sykehusene på Vestlandet. I investeringsplanen styret i helseforetaket vedtok før jul i fjor, er investeringsbehovet for de neste fem årene summert til nesten åtte milliarder kroner.

Mest til Vestlandet

Det er sykehusene i Bergen og Stavanger som trenger mest penger. De to sykehusene har byggeplaner til fire milliarder kroner den neste femårs perioden. Nybyggene Helse Bergen ønsker seg til Haukeland Sandviken er kostnadsberegnet til 2,7 milliarder. Nytt laboratoriebygg, barnesykehus og kreftbygg står øverst på ønskelisten.

I Stavanger er det nytt akuttmottak og to nye sentre som vil trekke mest penger dersom de blir realisert.