Den svenske forfatteren og læreren Lena Bostrøm la på Landskonferansen om kvalitetsutvikling i skolen frem nye strategier for læring. Flere skoler i Sverige legger nå om undervisningen for å ta bedre hensyn til elever ulike måter å lære på.

— Skolen utfordres til å kartlegge elevene bedre. Læreren må ikke lenger tro at elever lærer best på hans egen måte, sa Lena Bostrøm til 200 sentrale skolefolk fra hele landet. Ved å endre læringsstrategi kan ikke minst videregående skole lose flere gjennom utdanningen.

Følelser er en viktig port til læring. Den som får bekreftet det han er god på, blir mer utholdende. Lærerens bekreftelse er kraftfull og får unge til å vokse.

— Men jo mer ansvar vi gir elevene, jo mer må vi lærere styre og strukturere deres arbeid, understreket Lena Bostrøm. Fremtidens lærerjobb blir ikke lettere, men mer spennende og utviklende.

I en egen sesjon om å lære, fulgte rektor Ole Christian Hem fra Furnes ungdomsskole i Hedmark opp med å peke på at vi har mange ulike intelligenser. Skolen er flink til å arbeide med den språklige og matematiske, men sliter med den musikalske, visuelle, kroppslige og sosiale intelligens. Da blir og selvinnsikten svak.

— Tar skolen bedre hensyn til de ulike intelligenser, vil flere elever oppleve å mestre noe, sier Hem til Bergens Tidende. Han mener skolen må bli flinkere til å gi hver elev følelsen av å blomstre.