17 av 32 togsett som er undersøkt, hadde slike tilløp til sprekkdannelser. De fleste sprekkene er imidlertid bare noen få millimeter lange, ifølge en pressemelding fra NSB.

— Både togfabrikanten Bombardier og Det Norske Veritas bekrefter at sprekkdannelsene ikke innebærer noen sikkerhetsrisiko, heter det i pressemeldingen.

NSB har iverksatt tiltak for å finne årsaken til sprekkene og for å hindre at sprekkdannelsene skal utvikle seg videre.

I løpet av helgen skal alle sprekkdannelsene bli fjernet. På to av flytogene skal rammene skiftes ut. Togfabrikanten Bombardier og Det Norske Veritas deltar i analyse— og reparasjonsarbeidet.

Ifølge NSB vil arbeidet ikke få noen innvirkninger på togtrafikken.

NTB