De nye temaene som har dukket opp i andre tiltaltes forklaringer, er først og fremst opplysningen fra Thomas Ingebrigtsen om et avbrutt ransforsøk før NOKAS-ranet den 5. april 2004, og Kjell Alrich Schumanns opplysninger om at Toska satte i verk overvåking av det nye NOKAS-bygget som var under oppføring utenfor Stavanger sentrum.

Dan Pettersens påstander om at Toska hadde en kilde med intern informasjon om NOKAS, kan også bli et tema.

Taus lytter

David Toska har i fire uker vært en taus lytter til forklaringene fra åtte tiltalte som i lagmannsretten har innrømmet mer eller mindre deltakelse i NOKAS-ranet, og fire som fortsatt hevder at de ikke var med på ranet.

Toska vet hvem som var med, og om noen er uskyldige – slik flere tiltalte har hevdet om sine medtiltalte. Men det er liten grunn til å tro at han vil bekrefte eller avkrefte Erling Havnås forklaring om at Alf Henrik Christensen ikke var med på ranet, eller Johnny Thendrups forsikring om at broren Thomas Thendrup ikke deltok.

Det er heller ikke grunn til å vente at Toska vil bekrefte eller avkrefte historiene til Metkel Betew og Ikmet Kodzadziku, som forklarte seg tirsdag, og som begge hevdet at de ikke var med på ranet.

Ransutbyttet

Toska vil sannsynligvis – i likhet med flere andre tiltalte – begrense seg til å fortelle om sin egen rolle, og kanskje også om rollene til de andre som selv har innrømmet at de deltok.

Toska vil neppe fortelle mer om hvor det er blitt av den delen av ransutbyttet som ingen hittil har gjort rede for. Dette gjelder cirka 50 millioner kroner av et totalt ransutbytte på 57 millioner kroner.

– De kan du bare glemme. De penga er borte, skal Toska ha sagt til Ridvan Halimi, da Halimi ifølge egen forklaring spurte hvor det har blitt av hans del av ransutbyttet.

– Sannheten

I retten tirsdag innrømmet Metkel Betew at han deltok i planleggingen sammen med David Toska, helt fram til slutten av mars 2004. Men så trakk han seg en uke før ranet, forklarte han, delvis fordi han var uenig med Toska om valg av ransbase i Toskas leilighet, og delvis fordi han ikke stolte på alle deltakerne.

– Jeg bestemte meg for å trekke meg, sa Betew.

Dette var nytt i forhold til det han sa i Stavanger tingrett i fjor høst.

– Hvorfor gir du nå en annen forklaring, spurte statsadvokat Arild Dommersnes.

– Nå har jeg bestemt meg for å si det som det er. Jeg følte at det var riktig å si det som det er. Det er sannheten, svarte Betew.

– Det forhold at du ble dømt i tingretten, har det noe å si, spurte Dommersnes.

– Hadde jeg blitt frikjent i tingretten, hadde jeg ikke kommet med en ny forklaring til dere, svarte Betew.

To millionbeløp

Resten av forklaringen var i store trekk den samme som i tingretten: at han før ranet reiste til Oslo sammen med David Toskas samboer og sønn, at han bodde sammen med dem noen dager, til han på nytt ble rammet av sin alvorlige magesykdom, og at han lå syk i leiligheten til en kamerat i Oslo da ranet skjedde.

Metkel Betew fastholdt sin forklaring fra tingretten om at han ikke har noen befatning med to millionbeløp — 2,1 millioner kroner og 3,6 millioner kroner – som er blitt beslaglagt hos personer med tilknytning til Betew.

Ikmet Kodzadziku, som også nekter straffskyld, forklarte seg tirsdag detaljert om at hans ærend i Stavanger på ransdagen, var å levere et parti kokain.

NYE PÅSTANDER: Kjell Alrich Schumanns opplysninger om at David Toska drev overvåkning av NOKAS-bygget, blir blant temaene han må forklare seg om.
HANSEN, ALF OVE