Lagmannsretten skal nå behandle suspensjonene og eksklusjonene av Frp-medlemmene, etter at samtlige av de ni påkjærte kjennelsen i namsretten som ikke ga dem medhold. For stortingsrepresentant Dag Danielsen og de andre utstøtte, er det avgjørende at kjæremålet blir behandlet innen Oslo Frp har årsmøte 25. og 26. januar, og nominasjonsmøte 27. januar.

Hvis lagmannsretten skulle oppheve suspensjonene ser de utestengte en mulighet til å bli valgt til tillitsverv eller nominert til Stortinget, selv om Fremskrittspartiets ledelse vil kjempe imot dette.

Skriftlig Saksforberedende dommer i Borgarting lagmannsrett, Hedda Remen, sier til NTB at hun regner med at kjennelsen vil foreligge før det tidspunkt partene har ønsket, det vil si 25. januar.

I løpet av de nærmeste dagene vil dommeren avgjøre om det blir muntlige forhandlinger, med andre ord full rettssak med innledningsforedrag, partsforklaringer, vitneførsel og prosedyrer. Det normale for sivile kjæremål er at de behandles skriftlig av tre dommere, men saksøkernes advokater har bedt om muntlige forhandlinger.

Ifølge loven skal det særlige grunner til for dette. Saksøkernes advokat Cato Schiøtz sier til NTB at det er vanskelig å få lagmannsretten med på muntlige forhandlinger.

Han regner med at det i så fall vil bli satt av to dager til saken, det samme som i namsretten før jul. Schiøtz mener det er utelukket at retten vil bruke så mye som en uke på saken, ettersom det dreier seg om en midlertidig forføyning.

Spesiell — Dette er en sak som er så spesiell og prinsipiell at den kan virke uoversiktlig hvis man behandler den skriftlig, sier advokat Per Danielsen til NTB. Han representerer også saksøkerne.

Han mener partene må få forklare seg direkte for retten.

— Samtlige er blitt tillagt motiver de sier de ikke har. Det er vanskelig å overbevise noen skriftlig om dette, sier han.

Danielsen mener retten vil bruke lengre tid på å skaffe seg oversikt over saken ved å behandle den skriftlig.

Ikke poeng Fremskrittspartiets advokat Pål W. Lorentzen ser ikke noe poeng i å føre muntlige forhandlinger.

— Forklaringene i namsretten ga ikke noe nytt i forhold til den skriftlige informasjonen, sier han til NTB.

Men hvis det blir muntlige forhandlinger, vil Fremskrittspartiets advokater gå grundig til verks.

— Det er snakk om store, prinsipielle spørsmål hvor det ikke foreligger jus. Da må vi sørge for at vår argumentasjon og bevisførsel blir utførlig lagt frem, og da vil vi innkalle vitner, sier Lorentzen.