Fredag ble forslaget sendt på høring til en lang rekke instanser, blant dem universiteter og andre vitenskapelige institusjoner.

Høringsfristen er satt til 15 desember. Den korte tidsfristen skyldes regjeringens hastverk med å legge forholdene til rette for økt vindkraftutbygging.

I brevet som følger notatet skriver departementet at retningslinjene er et viktig ledd i regjeringens arbeid for økt satsing på miljøvennlig vindkraft.

– Det er viktig for regjeringen å få realisert ny fornybar energi. Vindkraft vil kunne gi et betydelig tilskudd. De retningslinjer som nå er foreslått, skal bidra til at utbyggingen skjer etter helhetlige og langsiktige vurderinger, slik at konflikten i forhold til andre viktige hensyn er akseptabel, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) i en kommentar.

Hun sier retningslinjene oppfordrer de aktuelle fylkeskommunene til å starte arbeidet med regionale planer for vindkraft.

– Større utbygginger konsentrert til avgrensede områder vil bli prioritert fremfor spredt utbygging av mindre anlegg, sier miljøvernministeren.