Det opplyser justisminister Anders Anundsen (Frp) til NTB.

– Vi ble fredag kveld enige om en ny forskriftsformulering. At denne trer i kraft allerede første virkedag, er jeg veldig godt fornøyd med. Normalt tar slikt fem til ti dager, sier justisminister Anundsen.

Formuleringene i forskriften som nå gjøres gjeldende er de samme som det ble enighet om fredag kveld. Justisministeren mener det nå ikke er tvil om hva som er gjeldende regelverk. Han har tidligere avvist å stille utsendelsessaker med lengeværende asylbarn i bero i påvente av at forskriften settes i verk.

– Det er mange som har brukt store deler av helgen på å få dette på plass. At vi lyktes med dette innebærer at usikkerhet ryddes av veien når det gjelder lengeværende asylbarn. Det er ingen tvil om hva som gjelder fra og med i dag, og vi unngår at det oppstår misforståelser og uklare grenseoppganger, sier Anundsen.