— Vi har hatt temaet ute på høring. Det er en positiv holdning til at frivillige organisasjoner skal få tilgang til vandelsattest for trenere, speiderledere og liknende, sier Sylvia Peters, seniorrådgiver i Justisdepartementet.

Det står imidlertid ikke noe i høringsuttalelsene om krisetelefoner.

— Men det vil jeg ta opp nå etter at du har ringt. Vi har så langt tenkt mest på dem som har direkte kontakt med barn, men det kan selvfølgelig også sies skremmende ting i en telefonsamtale. Og det kan også være mulig å skape direkte kontakt gjennom en slik samtale, sier Peters.

Hun understreker at en endring i forskriften bare vil omhandle organisasjoner der medarbeideren har kontakt med barn.

— Vi har dette systemet allerede i barnehager og skoler. Barn er særlig beskyttelsesverdige fordi de ikke kan beskytte seg selv, sier Peters.

Departementet er i prinsippet restriktiv i forhold til å gi innsyn i vandelsattester.

— Det ene er at de som har gjort noe kriminelt må få anledning til å komme tilbake til livet. Det andre er at det gir falsk trygghet, for noen blir aldri dømt selv om de har gjort noe galt, sier seniorrådgiveren.

Departementet mener likevel at en lemping i forskriftene kan være et egnet middel til å unngå overgrep mot barn.

— Dette kan gå raskt, for det er lettere å endre en forskrift enn en lov, sier Peters.