Det er et av vilkårene i en ny avtale mellom Forbrukerombudet og Energibedriftenes landsforening (EBL). Mindre prisendringer skal varsles på annen egnet måte, for eksempel ved oppslag i pressen eller melding på leverandørens hjemmesider.

Strømkundene har fått frihet til å velge kraftleverandør, og det har ført til et behov for regler som gjør det greit for kundene å benytte seg av denne retten. De nye vilkårene for levering av kraft inneholder derfor bestemmelser som sikrer deg informasjon om de forskjellige typer kraftavtaler som finnes. Det er også tatt inn nye regler om oppsigelse og fornyelse av avtaler med bindingstid. En annen viktig endring er angrefrist ved kraftkjøp.

Det blir også klarere regler for kontroll av elmålere. Avtalene trer i kraft 1. oktober.

(NTB)