Torsdag vedtok Stortinget en ny skipssikkerhetslov der arrest til sjøs skal lovreguleres. Reguleringen er en direkte følge av dødsfallet, bekrefter leder av næringskomiteen på Stortinget, Lars Peder Brekk (Sp), overfor Adresseavisen.

– Den nye skipssikkerhetsloven vil få en forskrift som regulerer tilsyn og forvaring av arrestanter til sjøs, sier Lars Peder Brekk.

Stortingspolitikeren fra Vikna tok politisk initiativ til utarbeiding av forskrift om bruk av skipsarrest. Det skjedde i slutten av januar i år, etter at han gjennom Adresseavisen ble kjent med det tragiske dødsfallet til Stein Øren Bratsvedal, 21-åringen fra Frosta som på permtur med soldatkamerater ble kastet i skipsarrest der han tok livet sitt.

Color Lines egen arrestinstruks om halvtimes inspeksjon ble ikke fulgt, 21-åringen på cella ble først inspisert etter en time. Da var det for sent.

Nå vil Næringsdepartementet bli bedt om å utarbeide forskrift om bruk av skipsarrest, etter mal fra forskrift om bruk av politiarrest. Den regulerer blant annet tilsyn samt helsesjekk før innsettelse av berusede som ikke er i stand til å ta vare på seg selv.