Det melder NRK.

Til nå har høye gasspriser gjort at byggingen har vært vurdert som ulønnsom, men Industrikraft Midt-Norge ønsker nå å kombinere gasskraftverket på Skogn med et kraftverk drevet av biobrensel, sannsynligvis treavfall fra Norske Skogs papirfabrikk på samme sted.

Kraftselskapet opplyser at de vil legge fram planene på en pressekonferanse i Oslo onsdag formiddag. I en pressemelding går det fram at de nye planene medfører at gasskraftdelen av det nye kombinerte kraftverket vil bli om lag halvparten så stor som i de opprinnelige planene.

– Vi har tillit til at politikerne ser dette som et viktig bidrag til løsning av et betydelig problem for husholdninger og næringsliv i Midt-Norge, sier daglig leder Johan Chr. Hovland i Industrikraft Midt-Norge.

Ifølge NRK skal planene allerede være drøftet og klarert med Olje— og energidepartementet. I planen hører det også med en rørledning som skal distribuere gass fra Tjeldbergodden i Møre og Romsdal til byer og tettsteder langs hele Trondheimsfjorden.