SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen vil foreslå ekstraordinært landsstyremøte for sentralstyret i SV, som møtes onsdag ettermiddag til en grundig debatt om saken. Halvorsen forstår at vedtaket om sende norske soldater til Kabul er smertefullt, og sier at mange i landsstyret hadde ønsket en annen løsning. Hun mener det er like greit å lufte ut frustrasjonen så raskt som mulig.

– Det er ingen i SV som ser noe behov for å sende flere soldater til Afghanistan, og mange skulle ønsket en annen løsning. Men vedtaket i regjeringen var det beste som var mulig å bli enige om. Hvis ikke det er godt nok, må landsstyret ta konsekvensene av det, sa Kristin Halvorsen etter spørretimen i Stortinget onsdag.

Sterk kritikk Halvorsen har fått sterk kritikk fra sine egne for manglende demokratisk behandling av dette spørsmålet i partiet. Hun ser et behov for ytterligere runder i SVs organer.

– Vi har diskutert Afghanistan i flere måneder. Tidligere ble regjeringen bedt om å sende soldater til Sør-Afghanistan – og sa nei. Nå ble vi bedt om å sende soldater til Kabul, og jeg mener vi kan stå inne for dette med rak rygg, sier hun.

Halvorsen sier også at noen ganger må man ta en beslutning først og den demokratiske debatten etterpå.

– Vi hadde ikke fått mer ro i denne saken hvis vi hadde behandlet den på en annen måte, sier hun.

ISAF Kristin Halvorsen viser til at det står i Soria Moria-erklæringen at Norge skal delta i ISAF-styrkene (International Security Assistance Force) i Afghanistan. Motytelsen til SV var at Norge skulle trekke seg ut av USA-ledede Operation Enduring Freedom.

Halvorsen mener regjeringserklæringen gir ryggdekning for vedtaket om å sende soldater til Kabul, men fastholder at det ikke er noen militær løsning i Afghanistan.

– Vi sier nei til å sende norske styrker til offensive kamphandlinger i sør, men ja til å være i Kabul. Hvis Kabul trues eller faller, blir det kaos i landet, og da er det nytteløst med sivil bistand, sier hun.

Hun sier at det ikke er aktuelt for SV å sitte i en regjering som sender norske soldater til Sør-Afghanistan.

– Hvis det blir nye uroligheter og regjeringen spørres på nytt, er det ikke aktuelt for SV å si ja, sier hun.

Holm, Morten