De ble enstemmig foreslått gjenvalgt som henholdsvis første og andre nestformann. Selve valget skjer på partiets landsmøte i april.

NTB