Ifølge konsesjonen skal nettene dekke 1,5 millioner brukere 1. desember. Apparatene som trengs finnes ikke.

Det nye nettet er et ledd i et nytt verdensomspennende nett (UMTS). Foreløpig er det bare et par land i Asia som har fått tjenester på luften. I Europa venter alle på at Nokia, Ercisson og de andre store apparatprodusentene skal komme på banen med sine produkter.

Bygger etter tidsplan

— Jo da, vi bygger ut etter planen. Problemet er bare at det ikke finnes brukerterminaler som kan benytte seg av nettet - ut over en håndfull demonstrasjonsapparater vi selv har. De brukes til teknisk test av nettet, sier informasjonssjef Sigurd Sandvin i Telenor Mobil til Bergens Tidende.

— I dag finnes det ikke ferdig utviklet utstyr. I fjor, da nettet ble åpnet etter tidsplanen i konsesjonen, sa jeg at vi regnet med at slike apparater kunne bli en aktuell julegave i år. Nå må vi nok skyve på det. Forhåpentligvis vil det komme apparater med egenskaper og til en overkommelig pris innen sommeren til neste år.

— Hvem er det som er ansvarlig for forsinkelsen?

Telefonprodusentene sene

— Det er produsentene av apparatene. Utviklingstakten er nok rammet litt av den store depresjonen vi har hatt innen IT og ny teknologi,. I tillegg har det oppstått uforutsette problemer underveis. Derfor mener vi at det nå vil være riktig om våre politikere aksepterer at vi skyver den opprinnelige tidsplanen for full utbygging med 18 måneder, sier Sandvin.

— Er dere glade for forsinkelsene, slik at dere kan investere i et lavere tempo?

— Nei, tvert om. Vi har allerede investert et tretalls hundre millioner, så for oss er det om å gjøre å begynne å få inntekter på nettet så raskt som mulig. Derfor arbeider vi nå aktivt med utvikling av et tjenestetilbud for nåværende løsninger - og som kan utnytte høyhastigheten til langt bedre tjeneste når apparatene kommer. Den siste tjenesten MMM (multi-medie-meldinger) er på denne måten en forløper for hva som kan sendes som levende bilder direkte over det nye nettet.

— Hvordan kan dere nedbemanne organisasjonen kraftig når dere skal utvikle tjenester og starte salget av et helt nytt produkt om så kort tid?

— Dette er selvsagt en vanskelig balansegang. Vi er 1400 stykker igjen, og vi tror det er tilstrekkelig til å greie løftet med høyhastighetsnettet.

3,2 millioner om to år

Ifølge den forpliktende utbyggingsplanen som er en del av konsesjonene til Telenor, NetCom og Tele2 så skal nettene dekke 3,2 millioner nordmenn i 2004.

Mens det opprinnelig var meningen at det skulle være fire helt selvstendige nett, så er det politisk åpnet for samarbeid om nettene i distriktene.

Første desember skal operatørene avmelde status til Post og Teletilsynet. I fjor fikk Tele2 påpakning for at de ikke hadde holdt tidsplanen.

Stortinget har nå henvendt seg til departementet for å få en oversikt over utbyggingen. Det kan ligge i kortene at stortingskomiteen etter samtaler med utbyggerne har satt døren på gløtt for en revidert tempoplan.