HANS K. MJELVA

I juni vedtok byrådet i Bergen å redusere sosialhjelpssatsene. Samtidig vedtok de at kontantstøtten skulle regnes som inntekt ved beregning av sosialstøtte, noe som ytterligere reduserte støtten.

Onsdag gikk byrådet enda et steg i sine innsparinger, og vedtok at kontantstøtten også skal regnes som inntekt ved beregning av bostøtte.

En sosialhjelpsmottaker som mottar bostøtte og har små barn har dermed på kort tid fått redusert støtten fra kommunen dramatisk.

Leder Bente Simonsen i Aksjonsgruppen mot sosial nød mener politikerne nok en gang tar fra de fattigste.

— De som mottar kontantstøtte i kommunale boliger er de fattigste - de som trenger kontantstøtten aller mest, sier Simonsen, som reagerer på at KrF-byråd Lisbeth Iversen fremmer saken.

— KrF skal jo hjelpe de fattigste, og så gjør de dette, sier hun.

Iversen legger ikke skjul på at hun misliker situasjonen, men mener slike tiltak er nødvendig for å rette opp kommunens dårlige økonomi.

— Det er ikke noen hyggelig situasjon, men det er en bestilling fra fylkesmannen som byrådet satt seg fore å få til, sier hun.