I Bergen kommune har arbeidet med å legge strategien for å klare fremtidens stormflo begynt, forteller byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

— Vi arbeider med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), der en egen analyse av bølger vind og flo er under ferdigstillelse. Den vil nok avklare og avdekke en del ting, blant annet bygging ved sjøfronten, sier Iversen.

Analysen skal legges frem for bystyret til våren, som en del av en storstilt oppdatering av kommunens arealplan.

Ingen krav i dag

— Vil det voksende havnivået få følger for utbyggere?

— Det gjør det nok. Det handler om hvor du går inn i første etasje og slike ting. Høyere atkomst er tema både i ROS og i kommunedelplanens arealdel, sier Iversen.

I dag tar kommunens plan- og byggesaksavdeling ikke slike hensyn, noe kommunens egen brannstasjon er et godt eksempel på (se hovedsak).

— Nei vi har ikke konkrete ting vektlagt i sjøfrontbygging nå, men nå vil vi få det frem, sier hun.

Pumper på Bryggen

Mens det er flere tiår til brannstasjonen får vann i garasjen, er problemene som kjent litt mer prekære på Bryggen. Og i kommunen jobbes det med løsninger på de stadige oversvømmelsene.

— Vann- og avløpsetaten jobber med tanke på å få pumper med rister til en ferdigoppbygd kaifront. Det er det mest konkrete vi holder på med på Bryggen, sier Iversen.

Planen er at et slikt system, skal komme på plass samtidig som kaien foran Bryggen får sin endelige utforming, etter planen i 2009-2010.

CO2-vennlig bygg

Mandag ble Iversens forslag om at BiR begynner å resirkulere papir og plast i stedet for å brenne det, stemt ned av firkløveret Høyre, Ap, Frp og KrF.

Hun mener det er svært viktig at vi også lokalt gjør noe for å redusere CO2-utslippene, noe forslaget var ment å gjøre.

Blant seire peker hun på de storstilte byggeplanene langs Damsgårdssundet.

— Her har vi en overordnet målsetting om å redusere CO2-utslippene, og jeg ser dette som svært aktuelt for arealplanen, sier hun, og sender dermed et tydelig signal til byens utbyggere.