Vitenskapskomiteen for mattrygghet møttes i går for å gjøre den siste vurdering av arbeidsgruppens arbeid. Konklusjonene blir trolig offentliggjort i løpet av mars.

Det er god grunn til å tro at kostholdsrådene blir mer konkrete enn i dag, blant annet fordi oppdragsgiveren, Mattilsynet, ønsker et grunnlag for å gi mer detaljerte råd.

De nye kostholdsrådene kan tvinge frem en ny debatt om oppdrettsnæringen bør rense fiskefôret for miljøgifter for å få konsentrasjonene i oppdrettslaksen ned.

Dioksin og dioksinliknende PCB samler seg i fettet, og derfor har den feteste fisken — oppdrettslaksen - også de høyeste konsentrasjonene.

Leder for arbeidsgruppen, Janneche Utne Skår, sa til Bergens Tidende for knapt to uker siden at Vitenskapskomiteen ønsker lavest mulig konsentrasjoner av miljøgifter i fisken. Hun mener at oppdrettsnæringen bør vurdere å rense fiskefôret dersom det kan gjøres uten at helsemessig verdifulle stoffer blir fjernet i samme slengen.