I et notat fra et møte med Nærings— og handelsdepartementet i september 2009 skriver den amerikanske ambassaden i Oslo at man regner med en samlet pris på fem milliarder dollar for det norske kampflyprosjektet.

I notatet, som er lekket til Wikileaks, heter det at Stortinget ønsker leverandøravtaler «tilsvarende kjøp av flyene (rundt fem milliarder dollar)».

Det tilsvarer rundt 30 milliarder kroner, 12 milliarder mer enn Regjeringen la til grunn for to år siden.

Flere fly

Høsten 2008 bestemte Regjeringen å inngå sluttforhandlinger for kjøp av Lockheed Martins F-35 Joint Strike Fighter og vraket det svenske alternativet. Et viktig krav fra norske myndigheter i jagerflykjøpet har vært at norsk industri får kontrakter tilbake tilsvarende verdien på kjøpet av flyene.

I Regjeringens sammenligning av konkurrentene Joint Strike Fighter og svenske JAS Gripen var det amerikanske flyet billigst. Hvor høy prisen blir, er imidlertid usikkert.

Prisberegningen foretatt i 2008 baserte seg på kjøp av 48 fly, mens Regjeringen nå regner med 56. Det kan forklare deler av prisøkningen, men langt fra hele.

Ingen garanti

I motsetning til den svenske leverandøren gir ikke Lockheed Martin en prisgaranti. Den endelige prisen er avhengig av hvor mange fly som blir bestilt.

Jo flere fly som blir bestilt, desto lavere blir prisen. Dersom det blir bestilt færre fly enn planlagt, må utviklingskostnadene deles på dem som blir igjen, og hvert fly blir dyrere.

USA og syv partnerland har meldt kjøp av 3200 fly, men blant annet Storbritannia har meldt kutt i sine bestillinger. Norge skal etter planen kjøpe 52 ordinære fly, pluss fire øvingsfly.

I løpet av 2011 skal Regjeringen overfor Stortinget redegjøre nærmere for både pris og tidsplan for kampflyprosjektet. Men prisforhandlingene mellom Norge og Lockheed Martin gjenstår. Da beslutningen ble fattet, ble det lagt til grunn en pris på 375 millioner kroner pr. fly. Til sammenligning var prisen da Israel undertegnet sin avtale om flykjøp tidligere i år, 96 millioner dollar pr. fly, eller ca. 600 millioner kroner.

I forrige uke kunne bransjemagasinet Aviation Weekly gå ut med flyprodusenten Lockheed Martins egne og oppdaterte prisantydninger for ulike versjonene av F-35 JSF. Produsenten oppgir 111,6 millioner dollar for den versjonen som er aktuell for Norge, altså vel 660 millioner kroner. Motoren vil ifølge artikkelen komme i tillegg. Den koster 19 millioner dollar – rundt 115 millioner kroner.

Hvis dette blir prisen Norge må betale, er det dobbelt så mye som Regjeringen forutsatte for to år siden. Nærings— og handelsdepartementet ønsker ikke å kommentere tallene fra Wikileaks-notatet og henviser til Forsvarsdepartementet.

Kjøper ikke dyrt

Direktør for Kampflyprosjektet i Forsvarsdepartementet, Pål Bjørseth, vil ikke kommentere notatet lekket til Wikileaks, men han er ikke bekymret for prisen som antydes av Lockheed Martin i Aviation Weekly.

— Dersom vi skulle ha kjøpt flyene til den prisen, ville kampflyanskaffelsen selvsagt ha blitt langt dyrere enn det vi har lagt til grunn. Men det gjør vi ikke. Det tilbudet vi fikk fra amerikanske myndigheter i april 2008, bygger på at prisen beveger seg nedover etter hvert som flere land kjøper fly. Den prisen som nå oppgis for fly levert i 2012, følger nettopp denne nedadgående kurven, sier Bjørseth.

Dermed er den endelige prisen også avhengig av antall solgte fly.

— Vi er prisgitt den planlagte bestillingstakten, sier Bjørseth.

Var bekymret for norske leverandører

Regjeringen var bekymret for at Lockheed Martin ikke vil møte det norske kravet om leverandørkontrakter til JSF-programmet.

Det kommer frem i interne notater lekket til Wikileaks.

I september 2009 sa en avdelingsdirektør i Næringsdepartementet at det var et gap på 1,9 milliarder dollar mellom hva nordmennene ønsket å selge, og hva som var «realistisk» å forvente. I notatet beregnes kostnadene på jagerflyene til fem milliarder dollar.

Nærings- og handelsdepartementet fryktet at norsk industri ikke vil få kontrakter i prosjektet som tilsvarer Norges utgifter.

«Han informerte oss om at Handels- og næringsdepartementet må rapportere til parlamentet at dette gapet blir fylt, før Stortinget vedtar kjøpet», heter det i dokumentet.

Torbjørn Svensgård, administrerende direktør i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, er betinget optimist når det gjelder kontraktsutsiktene for norsk industri.

— Det er et potensial der for kontakter på mellom fire og seks milliarder dollar, sier han.

Blant bedrifter som har passert en del nåløyer allerede, trekker han frem Nammo på Raufoss, Volvo Aero Norge og Kongsberg Gruppen, samt elektronikkbedriften Kitron i Arendal.

— Men det er stor forskjell på potensial og sikre avtaler. Norske bedrifter vil møte skarp konkurranse fra andre land om disse kontraktene, sier han.

Svensgård sier at mens det svenske tilbudet om jagerfly var bygget etter klassisk oppskrift for gjenkjøpsavtaler og industrisamarbeid, er det amerikanske JSF-programmet annerledes. Bedriftene må gjennom mange kvalifiseringsrunder før de blir godkjent som leverandører, og avtalene rundt de største flybestillingene er ikke gjort ennå.

— En del avtaler for industrien blir ikke avgjort før i år 2015, og det er lenge etter at politikerne må sluttføre sine avtaler om flykjøp, sier Svensgård.

Tall fra Forsvarsdepartementet viser at Lockheed Martin med underleverandører har inngått kontrakter med norske bedrifter for ca. 350 millioner dollar.

— Det er et oppsiktsvekkende høyt tall, siden vi ikke har forpliktet oss til å kjøpe ett eneste fly ennå, sier direktør for Kampflyprosjektet, Pål Bjørseth.