De nye reglene for flyging i områder med vulkansk aske i luftrommet er basert på internasjonale retningslinjer, ifølge Luftfartstilsynet.

Det nye er at det settes tydelige grenser for hva som er områder med lav, medium eller høy tetthet av vulkansk aske.

Lav tetthet defineres som områder med mindre enn to milligram aske per kubikkmeter luft.

Medium tetthet er områder med mellom to og fire milligram aske per kubikk, og høy tetthet er områder med mer enn fire milligram aske per kubikkmeter luft.

Reglene skal sette flyselskapene i stand til til å gjennomføre flyging i luftrom som har middels og høy konsentrasjon av vulkansk aske hvis selskapet har godkjente operative og tekniske prosedyrer som er i samsvar med motor— og flyprodusentenes tekniske anbefalinger.

Ingen norske operatører har i dag slike prosedyrer på plass, opplyser Luftfartstilsynet. Prosedyrene som ble godkjent for flyging i luftrom med lav konsentrasjon av aske under utbruddet i 2010, er fortsatt gyldig.