TRON STRANDtron.strand@bt.no OsloDet bekrefter saksordfører Trond Helleland (H) overfor Bergens Tidende.I morgen skal familiekomitien avgi sin innstilling om lovforslaget som vil revolusjonene bidragssystemet i Norge.Det vil i fremtiden bli tatt hensyn til både den tiden bidragsyter tilbringer med barna og bidragsmottakers inntekt.I praksis betyr det at svært mange fedre får redusert barnebidragene de nå betaler. Fikk bakoversveis Det er bred politisk enighet om at nåværende bidragsregler er gammeldagse og ikke tilpasset en virkelighet hvor begge foreldre er i fullt arbeid.Men politikerne fikk bakoversveis da de ble fortalt at Rikstrygdeverket trengte fire år på å få datasystemene på plass. Rikstrygdesjef Dagfinn Høybråten ble kalt inn på teppet til komitien på Stortinget. Da var tiden for å sette de nye reglene ut i livet redusert til 27 måneder. Tiden er kontrollsjekket Private konsulenter har kontrollsjekket, og politikerne aksepterer nå at det vil gå så lang tid. — Ingen kan dokumentere at det er mulig å gjøre det raskere enn på to år og tre måneder, sier Trond Helleland.- Vi vil imidlertid be regjeringen om kontinuerlig å overvåke arbeidet for at det forhåpentligvis kan gå noe raskere, sier han. Det betyr at de nye bidragsreglene ikke vil tre i kraft før 1. oktober 2003.