— Dette betyr at en langvarig kamp for å få gjenopptatt granskingen av disse bevisene er avsluttet, sier Frode Sulland, advokat for Veronica Orderud, til NTB.

Barnålene som nå skal granskes, er funnet på Kristin Kirkemos eiendeler. Hun er sammen med Lars Grønnerød og ekteparet Per og Veronica Orderud dømt for trippeldrapet på Orderud gård.

Advokatene til ekteparet Orderud vil finne ut om barnålene stammer fra skogen bak kårboligen på Orderud gård og dermed kan knytte Kirkemo nærmere til drapsstedet.

– Viktig brikke

Påtalemyndigheten og Kirkemos forsvarer har satt seg imot at dette bevismaterialet skulle utleveres.

– Barnålene er ikke et avgjørende bevis, men en viktig brikke som kan oppklare Orderud-drapene, sier Sulland. Han er skuffet over påtalemyndigheten i denne saken:

– Her står vi med et uoppklart trippeldrap. Vi mener påtalemyndigheten burde gjort alt som er mulig for å oppklare det. I stedet har politiet motsatt seg utlevering.