Russland innførte importforbud av fersk fisk fra årsskiftet, etter at det russiske Mattilsynet hevdet å ha funnet høye verdier av kadmium og bly i laks og ørret fra fire norske bedrifter.

Russland er det raskest voksende eksportmarkedet for norsk oppdrettsnæring.

Importforbudet kom derfor svært ubeleilig, selv om oppdretterne fortsatt har muligheten til å selge frossen laks til Russland.

Det norske Mattilsynet har i ettertid tatt en rekke prøver av laks fra de fire bedriftene, uten å ha funnet at laksen har overskredet grenseverdiene EU og Norge har satt for innhold av tungmetall i laksen.

Etter at russerne opplyste hvilke partier fisk de hadde analysert ble det i forrige måned klart at ørret fra samme parti som ble eksportert til Russland fra Sjøtroll-bedriften Brandasund Fiskeforedling fortsatt var i Norge.

Det er ørret fra dette partiet som nå er analysert i laboratoriene hos henholdsvis NIFES (Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat) i Bergen, Statens Veterinærmedisinske anstalt i Uppsala og Fødevareregion Nord i Århus.

Analyseresultatene er samstemte og viser at innholdet av kadmium og bly ligger godt under 10 prosent av grenseverdien satt at EU og Norge.

De russiske målingene derimot, viste at kadmiuminnholdet og blyinnholdet var henholdsvis fire ganger og fem ganger så høyt som EU og Norges grenseverdier.