KARI PEDERSEN

Denne uken var kommunalminister Erna Solberg(bildet) i Brussel for å diskutere de nye reglene med EUs konkurransekommissær Neelie Kroes.

Etter møtet med Kroes er Solberg redd de varslete innstrammingene ikke lar seg stanse.

— Jeg er ikke særlig optimist etter møtet vi hadde med EU-kommissæren. Kommisjonen er åpenbart redd for fleksibilitet i det nye regelverket, ut fra den tro at det vil bli tøyd og misbrukt, sier Solberg til Bergens Tidende.

EU-kommisjonen er i ferd med å utarbeide nye kriterier for regional støtte. I utgangspunktet er Hordaland så tett befolket at fylket er omfattet av forbudet mot investeringsstøtte. Men fordi dagens regelverk åpner for en bytteordning, er det likevel lov å gi slik støtte i en del utkantkommuner. Til gjengjeld blir næringssterke områder i de «lovlige» fylkene holdt utenfor. Sogn og Fjordane er ett av de «lovlige» fylkene.

Forbudt fra 2007

Det er denne bytteordningen EU-kommisjonen nå vil fjerne. Neste uke går fristen ut for å komme med merknader til kommisjonens forslag. Regelverket skal vedtas i løpet av 2005 for så å tre i kraft fra 1. januar 2007.

— En ganske radikal innstramming, lyder Solberg vurdering.

— Får innstrammingen følger for land innenfor EU?

— Bare i liten grad. Kriteriet for å kunne gi støtte er en befolkningstetthet på 12,5 personer pr. kvadratkilometer. Det er stort sett bare nordiske land og noen fjellregioner i Spania som er så tynt befolket.

— Hva er din slagplan?

— Vi vil argumentere med at regelverket må ta hensyn til mer enn administrative grenser. Det må ikke bli slik at en utkantkommune som ligger i ett fylke har rett på støtte, mens nabokommunen i et annet fylke er omfattet av forbudet, sier Solberg som planlegger å ta opp saken med flere kommissærer.

- Dramatisk

I dag er det utkantkommuner i Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Buskerud og fjellområder i Sør-Norge som nyter godt av bytteordningen.

I Hordaland blir det under beskyttelse av ordningen ytt 30 millioner i bedriftsstøtte gjennom Innovasjon Norge. I tillegg kan bedrifter i disse kommunene få ulike former for statsstøtte, opplyser Jan Per Styve, strategi- og utviklingsdirektør i Hordaland fylkeskommune.

— Det er temmelig dramatisk hvis EU forbyr oss å yte denne støtten til bedrifter i utkantstrøk, sier Styve.