Hesteeier Nydal og konen ble begge innkalt av Økokrim som vitner i saken.

Begge sykmeldte seg. Oslo tingrett godtok konens sykmelding, men Nydal selv måtte undersøkes av lege på nytt.

I dag opplyste aktor Geir Kavli ifølge Nettavisen at den offentlige oppnevnte legen har bestemt seg: Byggmester Nydal er frisk nok til å vitne.

Økokrim måtte gå med på å ikke straffeforfølge Øyvin Nydal, for å få sentrale opplysninger i saken mot Flatland fra sveitsiske myndigheter.

Dermed kunne ikke Økokrim starte etterforskning da det kom frem at den bemidlede byggmesteren stod bak en konto i Sveits, sentral i Flatland-saken.

Ifølge tiltalen overførte Nydal flere ganger penger fra en bankkonto i Banque Scandinavie en Suisse (i Sveits) til bankkontoen tilhørende Benjamin Overseas i Monaco. Bankkontoen i Sveits tilhørte selskapet Acacias Finance Corp., et selskap eid av Nydal.

10. desember 1996 ble det overført 260.000 amerikanske dollar, og 9. januar ble det overført samme beløp.

Ifølge tiltalen trodde Nydal at han overførte penger til en konto som Atle Hamre sto bak. Pengene ble i hovedsak brukt til kjøp av hester, etter tilvising frå Atle Hamre.

Ifølge tiltalen fikk Nydal motytelser i form av hester eller tjenester somble finansiert med utbytte fra straffbare handlinger.