Konflikten med utbyggeren, Byggallianse AS, har pågått siden paret flyttet inn i den nye boligen i Klauvarinden for to og et halvt år siden. Ennå mangler paret botillatelse på boligen.

Det får de ikke før noen er villige til å ta på seg ansvaret for den tekniske utførelsen til boligen.

Feil på feil

– Murene er helt skjeve. Vinduer er satt inn feil. Vi har hatt gjentatte vannlekkasjer både på badet og kjøkkenet. Hele stuegulvet er tatt opp igjen. Og vi aner ikke hvor vannledningene går, ramser paret opp.

– Det vil koste mye å rette opp feilene, sier Elin, som selv er uføretrygdet.

Den første listen over mangler var på 37 punkter. Takstmann Helge Madsen mente boligen hadde feil og mangler for 470.000 kroner.

En annen takstmann, Gunnar Westrheim, takserte manglene til 716.000 kroner når også utvendige arbeider som måtte gjøres ble inkludert.

På grunn av manglene holdt Tangen og Gregertsen tilbake 290.000 kroner fra sluttoppgjøret på boligen.

Halv seier i retten

Det ville ikke Byggallianse akseptere, og gikk til sak for å få ut pengene. I november tapte selskapet saken i Bergen tingrett, og ble i tillegg dømt til å betale saksomkostningene til Tangen og Gregertsen.

Elin Tangen har likevel ikke noe håp om at selskapet vil legge ut for flere mangler. Byggallianse er nemlig konkurs. Parets krav mot boet er på 525.000 kroner.

– Det har vært en forferdelig tid, oppsummerer Elin Tangen.

Bostyreren etter Byggallianse-konkursen, advokat Gunnar Haahjem, sier det foreløpig er for tidlig å si om Elin Tangen og Greger Henriksen kan ha noe håp om å få dekket kravet.

– Vi er i en prosess nå hvor boet henter inn informasjon, så får vi se om dette kan gi grunnlag for å beslaglegge verdier, sier Haahjem.

Elin Tangen mener Byggallianse har løpt fra ansvaret som utbygger. Hun unner ingen å havne i situasjonen paret har vært i de siste årene.

– Er det riktig at vi skal sitte med et hus det ikke er lov å bo i? Hvorfor kunne de ikke bare ordnet opp?

Paret er bitre over at flere av de fem personene bak Byggallianse i dag driver byggevirksomhet i andre selskaper.

– Bagateller

Medeier i Byggallianse AS, Leif Ove Ekerhovd, mener manglene på boligen i Klauvarinden er overdrevne. Han hevder det er hinsides å taksere manglene til henholdsvis 470.000 og 716.000 kroner.

– Den høyeste taksten er jo omtrent det doble av kostprisen på å sette opp huset. Det er også forundringsverdig at variasjonene i takstene så store, sier han.

Ekerhovd presiserer at han selv ikke hadde med den daglige driften å gjøre under byggingen i Klauvarinden.

– Hva er galt med de feilene som takstmennene påpeker?

– De er i all hovedsak bagateller som er innenfor normene. Under rettsmegling var vi på befaring, og dommeren ville ha påpekt feilene. Det klarte verken Tangen eller takstmann Westrheim, hevder han.

Ifølge Ekerhovd har problemene på de fire nye boligene i Klauvarinden kostet Byggallianse minst to millioner kroner i ekstraarbeid og tilbakeholdt oppgjør. Dette var medvirkende til konkursen i selskapet, mener han.

– Hva er din reaksjon på at retten ikke ga dere medhold i saken mot Henriksen og Tangen?

– Vi ble veldig forundret. Det meste av feil og mangler var rettet opp. Det eneste vi vil innrømme er reklamasjon på noen vinduer og dører, og her har produsenten garantert for at de skal rettes opp i.

Bygde ikke som planlagt

– Hvorfor foreligger ikke ferdigattest?

– Det er endringene de ønsket, fra enebolig til bolig med utleieenhet, som er årsaken til det. Byggallianse tilbød å gjøre de nødvendige endringene, men det har de takket nei til siden det vil koste dem penger.

– Men ifølge retten var det jo avtalt at det skulle bygges med utleieenhet?

– Endringen underveis viste seg å medføre formelle problemer med kommunen. Derfor burde ikke Byggallianse gått inn på denne avtalen, siden det ikke var i tråd med det selskapet hadde søkt om å bygge, innrømmer Ekerhovd.

¿ BRANNFARLIG: ¿ Dette må vel være Bergens smaleste smau, sier Elin Tangen. Ifølge Tangen ble paret aldri informert om størrelsen til påbygget på nabohuset til venstre, som hun mener er brannfarlig nær deres bolig og garasje.
Nilsen Arne