— Vi finn oss ikkje i at Stortingsvedtak blir torpedert på den måten som vi nå registrerer, seier Nybakk til Bergens Tidende.

Bergens-saker

Det er tre konkrete saker, alle med tilknyting til Bergens-området, som har fått Nybakk til å reagere så kvast.

Den eine saka gjeld dei nye planane om å overflytte materielldivisjonen frå Haakonsvern til Kolsås i Bærum. Det vil innebere flytting av 340 stillingar frå Bergen til Bærum.

«Jeg vil på det sterkeste advare mot at kompetansemiljøet knyttet til materielldivisjonens virke på Haakonsvern blir flyttet på denne måten» skriv Nybakk.

Den andre saka gjeld ombygging av dokken på Haakonsvern.

Den tredje saka gjeld plasseringa av det nye HV-distriktet ved Bergenhus.

Nybakk har nå sendt eit uvanleg krast brev til statsråd Kristin Krohn Devold der ho tek opp desse tre sakene. Nybakk har elles hatt eit svært nært og tett forhold til statsråden.

Prosjektering stansa

Ifølgje Nybakk har Forsvarsdepartementet sendt brev til Forsvarssstaben og Forsvarsbygg der det blir instruert om at prosjekteringsarbeidet med ombygginga av dokken på Haakonsvern «stilles i ro».

Det er Stortinget som tidlegare har gjort vedtak om ombygging av dokken.

«Stortinget er ikke informert om at arbeidet med dokken skal stilles i ro. Snarere ble det motsatte bekreftet i statsrådens svar til meg den 11. februar 2004» skriv Nybakk. Ho slår fast at ho stiller seg undrande til utspelet frå departementet.

«Jeg kan forsikre departementet om at ombyggingen av dokken på Haakonsvern, i henhold til den tidsplan og de rammer som er vedtatt, fortsatt har høyeste prioritet fra vår side» skriv Nybakk. Ho viser også til at ombygging av denne dokken var ein sentral del av forsvarsforliket mellom Ap og regjeringspartia våren 2002.

«Det er svært uheldig og skaper et dårlig forhold mellom Forsvaret og Stortinget dersom FLO (Forsvarets Logistikkorganisasjon) og andre avdelinger konsekvent trenerer og torpederer stortingsvedtak», skriv Nybakk.

Dette slår direkte tilbake mot forsvarsministeren som er ansvarleg overfor Stortinget for det som skjer i hennar etat.

- Får godta politisk styring

— Dei underliggjande etatane får nå innrette seg på at dei er underlagt politisk styring, seier Nybakk.

«I Bergens-området sitter vi også med en tredje sak, Forsvarsbyggs avvisning av at det nye HV-distriktet skal til Bergenhus, til tross for at statsråden i svar til undertegnede i fjor gikk inn for en slik lokalisering», skriv Nybakk.

Bergens Tidende fekk i går ingen kommentarar frå forsvarsministeren om denne saka.