Partiet vil fokuserer på velkjente tema som nærings— og kommunalpolitikk.

Men innholdet skal være annerledes. Næringspolitikk skal ikke lenger være det samme som landbrukspolitikk, og Sp-erne roper ikke lenger så høyt etter mer penger fra staten når de presenterer kommunalpolitikken sin.

Og imagen må endres.

Det var Hagas hovedbudskap under debatten om høstens valgplattform i går:

Dette er noen av partiets nye løsninger:

Næringspolitikk

20 milliarder skal settes av fra oljefondet til regionale fond til risikokapital til nyetablering og bedrifter.

Skattelette til prioriterte næringer.

Fiskerikvoter skal ikke omsettes. Kystflåten skal være bærebjelke i fiskerinæringen.

Bredbånd til samme pris over hele landet.

Kommunalpolitikk

Grunnlovsfeste det lokale sjølstyret for å begrense Stortinget lovgivningsmyndighet overfor kommunene.

Øke kommunenes skatteandel med to prosent på bekostnings av statens andel. Hver enkelt kommune øremerker selv midlene til konkrete oppgaver til svømmehaller, skoler, kulturhus og lignende.

Velferdspolitikk

Ingen privatisering av barnehager, skoler og eldreomsorg.

Private skoler skal være et supplement til den offentlige skolen.

Omfattende endringer av sykehusstrukturen i regionen, krever Stortinets godkjennelse.