En tjenestemann fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) — tidligere POT - skal forklare seg fredag.

Tor Erling Staff begjærte torsdag gjenopptakelse av bevisføringen i Holmlia-saken fordi det under aktors påstand kom frem nye opplysninger om at Veronica Andreassen hadde gitt opplysninger til POT i en annen sak. Aktor ga Andreassen uttelling for dette ved å legge ned påstand om lavere straff enn hun ellers ville gitt.

Staff mente Veronica Andreassens forklaringer rammet hans klient Joe Erling Jahr hardt. Han spurte om utsikter til mildere straff kanskje hadde innvirket på hva slags forklaringer Andreassen hadde gitt i retten.

Dommerne i tingretten besluttet fredag at Staffs begjæring skulle tas til følge, og at en tjenestemann fra PST skal forklare seg på nytt. (NTB)