Den gjennomsnittlige ligningsverdien skal opp fra 20 til 25 prosent av omsetningsverdien, men fortsatt er 30 prosent av omsetningsverdien et tak skattemyndighetene ikke kan gå over.

Dermed blir effekten begrenset til et løft i spesielt lave ligningsverdier, mens åtte av ti som i dag betaler formuesskatt kan regne med lettelser på grunn av en betydelig økning i bunnfradraget.

Den samlede lettelsen i formuesskatten blir i budsjettet anslått til 760 millioner kroner. Det endringene kommer til livs er dermed bare det regjeringen kaller «dagens skjeve ligningsverdier».

Nytt takstsystem

Finansminister Kristin Halvorsen sier i en kommentar til omleggingen at ligningsverdien på bolig i dag utgjør en stor svakhet i formuesskatten. Regjeringen foreslår derfor et arealbasert system for å verdsette boligen, der kvadratmeterprisen legges til grunn.

Denne prisen vil variere med boligens beliggenhet, alder og type. Boligeierne må rapportere boligens areal, byggeår og boligtype (leilighet, rekkehus enebolig) en gang. Deretter vil skattemyndighetene foreta årlige reguleringer.

Økt bunnfradrag

Bunnfradraget i formuesskatten skal økes fra 470 000 kroner til 700.000 kroner. Dermed vil 120.000 personer som i dag betaler formuesskatt, ikke betale noe neste år.

Halvorsen mener regjeringens forslag vil omfordele fra by til land, fra vestlige til østlige bydeler i Oslo og fra høyinntektsgrupper til lavinntektsgrupper.

Det viktigste elementet i denne omfordelingsprosessen er at man langt på vei fjerner skjevhetene i dagens ligningsverdi på boliger, sier finansministeren.

De som har mer enn en bolig må regne med at ligningsverdien på sekundærboligen økes til 40 prosent av omsetningsverdien. For fritidseiendommer blir det foretatt en oppjustering av ligningsverdien med 10 prosent.

– Med denne omleggingen vil 520.000 færre betale formuesskatt i dag enn da de rødgrønne fikk regjeringsmakt i 2005, sier finansminister Kristin Halvorsen.