Streiken skulle startet klokken 17 torsdag, men Stortingets finanskomité ber nå regjeringen gjøre en ny vurdering av matskatten og hyretillegget for sjømenn i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Dette er en formulering som forplikter regjeringen til å finne en løsning i revidert budsjett for 2006, på linje med det vedtaket som ble fattet i tilknytning til revidert budsjett i vår, sier NOPEFs nestleder Frode Alfheim.