— Vi gjennomfører en ny vurdering av saken. Alle rensemetoder vurderes grundig. Men jeg vil ikke gi Norge noen falske forhåpninger om utfallet, sier den britiske miljøvernministeren Michael Meacher til BT.

Opprinnelig skulle den britiske regjeringen ha avgjort den fremtidige utslippstillatelsen før årsskiftet. Men massivt press fra Norge har ført til at beslutningen er blitt utsatt gjentatte ganger. Meacher uttalte i mars at avgjørelsen bare var uker unna. Nå tyder mye på at den endelige avgjørelsen først kommer i juni.

Det britiske miljødirektoratet Environment Agency har tidligere innstilt på at technetium-utslippene kan fortsatte på dagens nivå frem til 2006. Dette har Norge protestert kraftig mot.

Søknad om rensing

— Jeg videreformidlet de sterke norske protestene fra Nordsjøkonferansen i Bergen til mine regjeringskolleger. Mer kan jeg ikke si nå, sier Meacher.

Selskapet som eier Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels, har tidligere uttalt at de vil søke myndighetene om å få igangsette forsøk på å rense og lagre det radioaktive stoffet som når norskekysten.

— Denne rensemetoden vurderes, men den har i likhet med andre løsninger sine svakheter, sier Meacher. Den såkalte TPP-metoden vil rense rundt to tredjedeler av technetiumet som i dag spyles rett i havet.

Tør ikke tenke

Miljøvernminister Børge Brende sier til BT at han knapt tør tenke på hvilke reaksjoner en beslutning om fortsatte utslipp vil få i Norge.

— For å si det forsiktig, så vil reaksjonene bli svært sterke. Brende har tidligere truet med å bringe Storbritannia inn for internasjonal domstol i et forsøk på å stanse atomutslippene.

Brende vil ikke spekulere i muligheten for norsk seier i Sellafield-saken.

Nå ligger nøkkelen hos Meacher. Vi kommer fortsatt til å kjøre knallhardt på å få stanset utslippene som britene mener er for farlig å lagre på egen jord, og derfor sender rett over havet til oss, sier Brende, som i går hadde nye samtaler med Meacher i Haag.