Torsdag legges Etterretningstjenestens ugraderte årsrapport, Fokus 2015, frem. Generalløytnant Kjell Grandhagen presenterer vurderingen.

Fokus 2015 gir innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstakere og for opinionen.

Generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for Etterretningstjenesten
Berit Roald, NTB Scanpix