Bruun-Hansen overtar etter ferien stillingen som generalinspektør etter Jan Eirik Finseth, som i statsråd er utnevnt som ny sjef for Forsvarsstaben. Han blir nå forsvarssjef Sverre Diesens høyre hånd etter fem år som øverste sjøforsvarssjef. Finseth overtar jobben som Arne Bård Dalhaug har i dag.

Den nye generalinspektøren for Sjøforsvaret er bror av Branns sportslige leder, Roald Bruun-Hanssen. Den nyutnevnte kontreadmiralen er nå bosatt i Son i Akershus med kone og to barn.

Haakon Bruun-Hanssen kommer fra stillingen som sjef for Sjøforsvarsstaben. Han hadde et kortvarig vikariat i sin nye stilling i vinter da Jan Eirik Finseth fungerte som sjef for Fellesoperativt Hovedkvarter mens viseadmiral Jan Reksten var i permisjon under Økokrims korrupsjonsetterforskning.

Snart får også Jan Reksten avløsning som øverste sjef for Norges operative styrker. Når han går av med pensjon, overtar generalløytnant Harald Sunde hans stilling. Regjeringen har dessuten utnevnt Sunde til «flyttesjef» når Fellesoperativt Hovedkvarter flyttes fra Stavanger til Bodø.

Flyttesjau blir det også for den nye generalinspektøren for Sjøforsvaret og hans stab. Regjeringen har bestemt at denne funksjonen skal flyttes fra Akershus festning til Haakonsvern. Det er ventet at det skjer om ett til halvannet år.

Bruun-Hansen overtar etter ferien stillingen som generalinspektør i Sjøforsvaret.